Ambulancia klinickej logopédie

Poskytujeme klinicko-logopedickú starostlivosť deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie.

Náš tím

Kontakt

Telefón

0948 599 305

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 – 16:00
Utorok7:30 – 16:30
Streda8:00 – 16:00
Štvrtok7:30 – 16:30
Piatok7:30 – 13:30

Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky.
Objednanie na konkrétny termín v rámci ordinačných hodín je bezplatné.

Zmluvné poisťovne

Ambulancia je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.