Mgr. Frederika Malá
(rod. Godišová)

klinický logopéd

Kvalifikácia

2018: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2017: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2012 - 2017: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia, cena dekanky za diplomovú prácu

Priebeh doterajšej praxe

od 2017: Logopédia Nitra, s.r.o., logopéd, plný úväzok

Odborné aktivity

február – jún 2016 : Dialóg spol. s.r.o. - Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava: Hodnotenie naratívnych schopností a neverbálnej komunikácie detí s vývinovou dysfáziou v dennom sanatóriu ako súčasť výskumu k diplomovej práci s názvom: Obraz neverbálnej komunikácie vo vzťahu k naratívnej schopnosti detí s vývinovou dysfáziou a detí v norme v predškolského veku.

Ďalšie a kontinuálne vzdelávanie (viac...)

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.