Mgr. Miroslava Brisudová
(rod. Giablová)

logopéd v špecializácii

Kvalifikácia

2012: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2011: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2005 - 2010: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia, cena rektora za diplomovú prácu

Priebeh doterajšej praxe

od 2012 - Logopédia Nitra, s.r.o., logopéd, plný úväzok

2011 – 2012: Mgr. Anna Škrabáková - Ambulancia klinickej logopédie, logopéd, plný úväzok

2010 - 2011: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej ZŠ a ŠMŠ (samostatný odborný pracovník v školstve – logopedické poradenstvo a intervencia), plný úväzok

2008 – 2009: Mgr. Irena Ludvigová – MŠ M. Marečka 20, Devínska Nová Ves – skupinové intervenčné logopedické programy, tretinový úväzok

2006 – 2010: Ing. Michaela Moyzesová – Súkromná MŠ (Slniečko) a jasle (Svetielko) pre deti so ŠPP – integrovaný prístup, pomocný pedagóg, asistent pre diagnózy autistického spektra, poruchy správania a pozornosti, skupinové intervenčné logopedické bloky v rámci rozvoja fonematického uvedomovania a motorických predpokladov pre výslovnosť, ILS pod supervíziou klinických logopédov, polovičný úväzok

Odborné aktivity

Kerekrétiová, Aurélia 50 % - Giablová, Miroslava 50 %: Percepčné hodnotenie reči, In: Rehabilitácia. - Roč. 47, č. 4 (2010), s. 215-223

Kerekrétiová, Aurélia 50 % - Giablová, Miroslava 50 %: Percepčné hodnotenie reči - kontroverzná metodológia a jej limity, In: Efeta - otvor sa. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 4-8

Giablová, M.: Rozvoj správnej výslovnosti u detí nultých a prvých ročníkov. Logopedický seminár CŠPP J. Vojtaššáka, 30. 11. 2010, Žilina

Giablová, M.: Vzťah orálnej a písanej reči. Logopedický seminár CŠPP J. Vojtaššáka, 8. 12. 2010, Žilina

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.