Mgr. Radana Siklienková

logopéd

Kvalifikácia

2016: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2016: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2010 - 2015: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia, cena dekanky za diplomovú prácu

Priebeh doterajšej praxe

od 2015: Logopédia Nitra, s.r.o., logopéd, plný úväzok

Odborné aktivity

jún 2014 - október 2014: Dialóg spol. s. r. o.- Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava: realizácia terapie Story telling – story acting v dennom sanatóriu ako súčasť výskumu k diplomovej práci s názvom „Použitie metódy Story telling – story acting ako stimulácia jazykových schopností u detí s vývinovou dysfáziou“.

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.