Mgr. Lívia Adamická

logopéd

Kvalifikácia

2014: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2013: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2008 - 2013: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia

Priebeh doterajšej praxe

od 2013: Logopédia Nitra, s.r.o., logopéd, plný úväzok

2012 - 2013: Mgr. Katarína Melicháreková- Ambulancia klinickej logopédie, logopéd

Odborné aktivity

2011 – ŠVOUČ práca, téma: Porozumenie viet – výkony dospelej intaktnej populácie

6/2011 – testovanie deti školského veku Testom porozumenia viet, výskum Katedry logopédie PdFUK zameraný na porozumenie viet u detí intaktných a detí s dyslexiou

Ďalšie a kontinuálne vzdelávanie (viac...)

logopedia nitra logo

Logopédia Nitra s.r.o.
Novomeského 2, Nitra, Slovakia

Logopédia Nitra s.r.o © Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.